Диагностика и лечение

posted in: Услуги | 0

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (радиестезичен метод по системата на Л. Пучко)

Система за (само)диагностика, (само)лечение и (само)познание на човека чрез радиестезичен метод. Определясе общата психобиоенергична хомеостаза на човека, състоянието на органи и системи, наличието на мутирали клетки, недостиг на минерали и микроелементи, наличие на вредни вълни от различен произход, които могат да доведат до проблеми на физическо ниво, наличието на токсини и тежки метали в организма и др. Диагностицира се наличието на ментални, емоционални, астрални, аурни, кармични и др. блокажи или проблеми, родови проклятия, негативни въздействия от обкръжаващи и т.н.

Лечение:

1. Създават се т. н. „Вибрационни редове. Това е основен метод, прилаган в многомерния организъм за отстраняване на дълбоките причини, увреждащи организма на човека и животните. Постига се успешно премахване на различни негативни енергоинформационни структури, намиращи се в информационното пространство на нашата психика, също така и премахване на такива и във физиологичните структури на тялото.

ПОМОГНИ НА ЛЕЧИТЕЛЯ В ТЕБ!

Всички дълбоки причини за заболяванията в човешкия организъм, свързани с вълновата форма на въздействие, условно могат да бъдат разделени на четири класа:

  1. Негативни външни енергоинформационни въздействия под формата на родови проклятия, програми (наричани от хората урочасване, „лошо око“), черномагически енергийни структури с най-различна форма (спирала, кълбо, пирамида), от заобикалящите ни хора, както и от въздействието на негативни финоматериални същности (аурни същности, земни духове и др.).
  2.  Негативни вътрешни енергоинформационни въздействия от записите в холографска форма на отрицателните психофизиологични състояния при човека, които се осъществяват във времевото пространство на неговия живот и се пазят в подсъзнанието под формата на устойчиви патологични образувания (инграми).
  3.  Негативни въздействия на излъчванията от патогенни възбудители, намиращи се в организма на човека (вируси, бактерии, гъбички, глисти, едноклетъчни), проявяващи се в остри, вяло протичащи  и латентни (скрити) форми на заболявания (това се случва когато патогенните възбудители са в латентно състояние), както и от излъчванията от етерни, астрални, ментални инфекции и същности (етерни, астрални, ментални).
  4.  Устойчиви патологични образувания, представляващ конгломерат от вътрешни информационни въздействия, така наречената СКО-система за кондензиран опит (терминът е взет от трансперсоналната психология), възникващи на принципа „подобното привлича подобно“ (негативни блокове)